Skupiny na pravidelný úklid kostela

Drazí spolufarníci!

V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří se přihlásili na úklid kostela. K dnešnímu dni se přihlásilo 70 lidí. K potřebným 72 lidem nám tedy chybí poslední dva lidé. Ale ani tento počet nemusí být konečný. Chtěl bych ještě jednou všechny povzbudit k zapojení se do pravidelného úklidu kostela Nejsvětější Trojice!

V přiloženém dokumentu můžete nalézt šest úklidových skupin. Každá z těchto skupin má určené dva měsíce v roce, kdy úklid kostela připadá na ně. Každá skupina čítá dvanáct lidí (číslo nemusí být konečné. Pokud se vám podaří někoho oslovit, může se ke skupině připojit). Jeden člen skupiny je „vedoucím“, tedy určitým styčným člověkem, se kterým mohu vzájemně komunikovat a jednak je tím, kdo bude zajišťovat, aby se skupina dohodla, kdo který týden uklízí. Proto prosím, aby se členové skupiny v tomto týdnu, tedy do 12. ledna, obrátili na svého „vedoucího“. Zároveň prosím, aby se mi „vedoucí“ během tohoto týdne ozvali prostřednictvím mailu (sklenarmartin@seznam.cz), abych na ně měl kontakt a mohl se s nimi domluvit na konkrétních věcech, jako otázka klíčů, kdy je v kostele volno…).

Toto rozdělení, případně určení „vedoucího“ není dogmatem. Pokud se mezi sebou domluvíte na prohození se v jednotlivých skupinkách či na změně „vedoucího“, tak není problém. Jen prosím, abyste mě o tom zpravili, abych to mohl zaznamenat, aby v tom nebyl zmatek

Ve skupině je 12 lidí. Těchto 12 lidí se může rozdělit na 4 trojice. V případě, že má měsíc 4 týdny, na každou trojici připadne jeden týden úklidu. V případě, že měsíc bude mít 5 týdnů, jedna trojice bude muset uklízet dvakrát. Za den „D“ se považuje pátek. Samozřejmě je možné, aby se skupina dohodla na jiném způsobu rozdělení a úklidu.

Pravidelný úklid kostela obnáší následující: vyluxovat červený koberec v presbytáři, koberec mezi lavicemi a koberec v bývalé zimní kapli. Zamést a lehce vytřít podlahu v sakristii a v kostele (i s lavicemi) a utřít prach v sakristii.

Úklidové dny jsou buďto pátek odpoledne a večer, či sobota kdykoli. Je však třeba, aby úklid nekolidoval s některou pastorační aktivitou, jako jsou páteční katecheze, křtiny… Proto bude třeba znovu s „vedoucími“ skupin komunikovat, aby se takové kolizi předešlo.

Chtěl bych zároveň povzbudit všechny rodiče, aby se nebáli brát na úklid kostela také své děti. Cílem úklidu kostela není jen to, aby kostel byl uklizený. Tato skutečnost nám může mimo jiné pomáhat v tom, abychom získávali větší lásku k našemu kostelu. A této lásce je třeba učit již malé děti.

Věřím, že jsou zde základní informace. Ještě jednou mockrát děkuji za vaši ochotu. Těším se na vzájemnou spolupráci. V případě otázek se nebojte na mě obrátit.

 

skupiny na úklid kostela