Duchovní doprovázení

(duchovní rozhovor)

Kněz je každému! člověku k dispozici k duchovnímu rozhovoru. Tento rozhovor nemá žádná daná pravidla. Je možné s knězem probírat cokoli, co se týká mého života, „vypovídat se“, vyslechnout jiný názor… Je možné také požádat kněze, aby vám odpověděl na nějakou otázku z teologie, z duchovního života, ohledně morálního učení církve či jejích postojů. Kněz rozhodně nebudete takovouto otázku, ve které tazatel upřímně hledá odpověď, pravdu a smysl svého života, brát jako provokaci.

Zároveň je možné kněze poprosit o modlitbu, a to na zcela konkrétní úmysl. O modlitbu je možné poprosit i prostřednictvím emailu. Stačí, když takový mail, či žádost bude obsahovat, za koho se má kněz modlit, na jaký úmysl a jak dlouho (kdy). Uvedu příklad, kdy jdu na operaci a chci, aby se za mě kněz modlil. Napíši tedy následující žádost. „Prosím o modlitbu za zdařilou operaci XY, a to ve dnech 10. 1. – 15. 1.. Je možné prosit také za modlitbu pro druhé, za určité události…

Duchovní doprovázení ale může být také soustavnější a pravidelnější. Je možné požádat kněze, aby nás v našem životě duchovně doprovázel. Toto doprovázení spočívá v duchovních rozhovorech, ve kterých s knězem probíráme svůj život a uvažujeme o své budoucnosti a o tom, jak prožívat svůj život. Duchovní doprovázení je zvlášť velmi doporučeno mladým lidem a manželům.