Návštěva nemocných

Kněží naší farnosti pravidelně navštěvují nemocné. Návštěva je možná vždy po vzájemné dohodě. Návštěva může spočívat v udělení svátostí, v rozhovoru, či ve společné modlitbě. V případě zájmu je třeba kontaktovat kněze naší farnosti.

Chceme zdůraznit, že pokud víte o někom, kdo by o návštěvu kněze stál, abyste pomohli tuto návštěvu zprostředkovat. Rovněž vybízíme každého, kdo chodí pravidelně do kostela a „vážněji“ onemocní, aby se nebál zavolat k sobě kněze, aby mu posloužil svátostmi. To rovněž platí pro ty, kteří se dostanou do nemocnice.

Rovněž člověk, který podstupuje nějakou vážnější operaci, může (a je to velmi vhodné) požádat před nástupem do nemocnice o udělení svátosti nemocných.