Pohřeb

Pokud chcete vypravit křesťanský pohřeb, máte vícero možností, ze kterých můžete volit. Nejrozšířenější jsou: pohřeb vypravený z kostela (pohřeb se mší svatou), či poslední rozloučení v obřadní síni za přítomnosti kněze.

Pokud chcete, aby se pohřbu účastnil kněz, stačí o to požádat na pohřební službě (není třeba to před tím domlouvat na faře). Při domlouvání pohřbu nás totiž bude pohřební služba kontaktovat. Potom se však stavte za knězem na faře, abyste domluvili detaily pohřbu a seznámili kněze se zesnulou osobou, případně rodinou.

Chceme zdůraznit, že za účast kněze na pohřbu není povinností nic platit (není žádná taxa). Záleží na každém člověku, zda chce přispět, či nikoli.

Rovněž připomínáme, že pokud je pohřeb vypravován z obřadní síně, je vhodné také nechat za zemřelého sloužit mši svatou (tak zvanou intenci). Za mši svatou (za intenci) se obvykle platí. Částka není taxativní, ale je ponechána na možnostech a rozhodnutí daného člověka. Odsloužení mše svaté na daný úmysl (za daného zemřelého) je možné domluvit na faře, nebo v kostele po mši svaté.

Instrukce Ad resurgendum cum Christo o pohřbívání zemřelých a uchovávání popela v případě kremace