Svátost biřmování

Jedná se o jednu z takzvaných „iniciačních“ svátostí, tedy svátostí, které uvádějí do plnosti křesťanského života. Pokud je člověk křtěn jako dospělý, přijímá velmi pravděpodobně tuto svátost (společně s eucharistií) při udílení svátosti křtu.

Pokud byl člověk křtěn v katolické církvi jako dítě, tak tuto svátost nepřijal. Jedná se o svátost, ve které člověk přijímá „pečeť daru Ducha svatého“. Tato svátost bývá označována jako svátost křesťanské dospělosti, protože člověk naplněný a vedený Duchem svatým může žít jako dospělý křesťan. Přijetí Ducha svatého by mělo být vždy přirozeně spojeno také s rozpoznáním zvláštního obdarování a prostřednictvím jeho uskutečňování také zapojením se do života a poslání farnosti.