Svátost křtu

Uvažujete o křtu svém, či o pokřtění svého dítěte? Na následujícím odkazu můžete nalézt text, který se této tematice věnuje a odpovídá na nejčastější otázky:

http://www.apha.cz/jak-prijmout-krest-text

Pokud chcete bližší informace, jak probíhá příprava v naší farnosti, co je třeba a jak dlouho trvá příprava, vyberte si, zda se zajímáte o křest dítěte, či o křest dospělého. V případě úvah o křest se obraťte na faráře Ján Halamu, tel.: 604294247.