Křest dítěte

K otázce křtu dětí doporučujeme následující odkaz: http://www.vira.cz/otazky/Krest-deti.html

Pokud uvažujete žádat o křest Vašeho dítěte, pak je třeba absolvovat přípravu. Její cíl je dvojí. Jednak společně uvažovat o tom, co to křest vlastně je a co se od nás vyžaduje, a pak také pomoci rodičům v naplnění jejich slibu.

Obsahem přípravy je několik setkání s knězem. Podmínkou je také alespoň dvakrát navštívit společenství maminek s dětmi (účast zprostředkuje kněz) a alespoň jednou se účastnit společenství manželů (rovněž zprostředkuje kněz). Příprava na křest dítěte tedy vyžaduje určitý čas.

Zároveň chceme upozornit, že rodiče přicházejí žádat o křest dítěte (nikoli oznamovat knězi, kdy bude křtít). Případné datum křtu vzejde ze společných setkání. Proto je vhodné přijít žádat včas a počítat s tím, že se příprava může protáhnout.

Od rodičů se také bude žádat oddací list a rodný list dítěte. Pro křest dítěte je rovněž třeba jednoho, či dvou kmotrů, přičemž alespoň jeden z kmotrů musí být praktikující katolický věřící!!! (Zvláště v těch případech, kdy rodiče katolickou víru zcela nepraktikují). K obřadu je navíc třeba také sehnat křestní svíci a křestní roušku. Ty je možné v případě zájmu zakoupit na faře (cena 250 kč). Za udělení křtu se nic neplatí, závisí na každém, zda chce dobrovolně nějakým způsobem přispět.

Je vhodné uvažovat o tom, že při obřadu udílení svátosti křtu se opakovaně připomíná závazek, který rodiče vysloví – že budou dítě vychovávat ve víře. Víme dobře, že nejvíce vychováváme dítě svým příkladem. Máme-li tedy vychovávat dítě ve víře, je třeba se zamýšlet nad svým životem z víry ve společenství bratří a sester, totiž v církvi.

Je dobré si uvědomit, že dáváme své slovo. Na politicích nám vadí, že něco slibují, a pak to neplní. Nebuďme jim podobní. Berme své slovo vážně. Pokud chceme dát dítě pokřtít, počítejme s tím, že se od nás také přirozeně vyžaduje určitý způsob života. Při křtu vlastního dítěte by tedy měla být vidět alespoň ochota a úsilí tímto způsobem žít. Církev samozřejmě počítá s tím, že každý člověk je na cestě a že se správnému životu učí. Ne každému bylo dáno vyrůstat v katolickém prostředí a přijímat tak přirozeně víru od svých rodičů. To co je ale podstatné, je, abychom křest nebrali jen jako vykonání nějakého úkonu (na úrovni vítání občánků), jako příležitost k rodinné sešlosti a oslavě narození dítěte, ale abychom ho brali jako rozhodnutí žít křesťanským způsobem života a alespoň se vydat po cestě, která tento způsob života vyjadřuje.

V případě úvah o křtu Vašeho dítěte se obraťte na pana faráře, abyste si s ním o těchto věcech pohovořili osobně. Rádi se s Vámi uvidíme!!! Těšíme se na setkání.