Křest dospělého

Pokud uvažujete o svém křtu, pak je třeba se na tento křest připravit. Církev od pradávna křtí dospělé při velikonoční vigilii. Příprava na udělení křtu dospělému trvá přes jeden rok (může trvat i déle, záleží na vůli žadatele a na uvážení kněze). Tato příprava má několik částí.

První období můžeme označit jako zvěstování evangelia a „předběžný katechumenát“. Jedná se o období, kdy se člověk seznamuje s křesťanským poselstvím a křesťanským životem. Tuto přípravu může člověk absolvovat i tehdy, když o křtu ještě neuvažuje, ale chce se seznámit s křesťanstvím.

V době, kdy se člověk sám rozhodne a kněz to zároveň uzná za vhodné, je člověk přijat do katechumenátu (toto přijetí probíhá v katedrále a koná se dvakrát do roka). Při přijetí do katechumenátu žadatel poprvé veřejně projevuje svou touhu po křtu a přijetí do společenství bratří a sester a toto společenství zároveň vyjadřuje, že dotyčné bere jako ty, kteří směřují ke křtu. V následném období katechumenátu pokračuje příprava na křest a člověk už je také uváděn do společenství věřících bratří a sester v místní církvi (ve farnosti).

Třetí období následuje bezprostředně před přijetím křtu. Žadatel je přijat mezi tak zvané „čekatele křtu“. Mezi „čekatele křtu“ je člověk obvykle přijat pár týdnů před křtem (obvykle první neděli postní). Jedná se o akt, kdy žadatel veřejně před místní církví (farností) vyjádří svou touhu být o těchto velikonocích pokřtěn.

Člověk, který se chce připravovat na křest, není ničím vázán. Je na jeho svobodném rozhodnutí, zda chce přikročit k dalšímu kroku, či nikoli. Není nikým k ničemu nucen (ani časem)!