Svátost smíření (zpověď)

Svátost smíření je možné přijmout vždy půl hodiny přede mší svatou, nebo po domluvě s knězem. Zdůrazňujeme, že není obtěžováním kněze, pokud chceme tuto svátost slavit v jiný čas, než přede mší svatou!!! Naopak, v případě, kdy chceme, aby se nám více věnoval, je vhodné domluvit se s ním na konkrétní čas.

Pokud jste nikdy u svátosti smíření nebyli, je třeba se na přijetí této svátosti řádně připravit. Je přirozené, aby člověk po přijetí této svátosti přijal také první svaté přijímání. Proto zde platí to samé, co je psáno ohledně prvního svatého přijímání dospělých.

V případě, že chce někdo přistoupit ke svátosti smíření po více jak jednom roce (ale už k ní někdy přistoupil), je vhodné, dopředu kontaktovat kněze a domluvit se s ním.