Solidarita se společenstvím Církve ve Francii

Otec Jacques Hamel

Otec Jacques Hamel

Předsednictvo České biskupské konference vyzývá kněze české i moravské církevní

provincie, aby se připojili ke vzpomínce na brutálně zavražděného francouzského

kněze Jacquesa Hamela v Saint-Etienne- du-Rouvray tím, že v úterý 2. srpna, v den

jeho pohřbu, v 15 hodin rozezní ve svých farnostech zvony. Hlas zvonů a

modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také apelem k míru a připomínkou

umučení našeho Pána, v jehož náruči tento mučedník spočinul. Otec Hamel zasvětil

svůj život službě Bohu a zahynul při výkonu svého povolání. Jako kněz působil v řadě

farností, po dovršení 75 let života měl odejít do důchodu, ale na jeho žádost mu bylo

umožněno, aby dále setrval se svými farníky a pomáhal novému faráři.