Společenství farnosti

Drazí farníci,

před pár měsíci spontánně vznikla snaha začít se scházet nejen s vrstevníky, ale se všemi lidmi z farnosti bez rozdílu. Vytvořit společenství, které bude otevřené opravdu pro každého, jehož účelem primárně nebude společná modlitba ani vzdělávání, ale pouhé přátelské sdílení, obyčejné popovídání u čaje, piva či vínka, vytvoření prostoru, kde se můžeme vzájemně poznávat a uvádět v praxi to, že máme zájem jeden o druhého, abychom církev mohli opravdu považovat za jednu velkou rodinu a nikdo se v ní necítil opuštěn.

Setkání probíhají vždy 2. pátek v měsíci od 19 hodin v místnosti u kostela Nejsvětější Trojice. Kromě krátké společné modlitby, kterou si vždy někdo z nás připraví, není večer nijak organizován, aby si každý mohl zcela svobodně popovídat, s kým chce a o čem chce. Případně je tu možnost přijít s nějakým návrhem ohledně akcí v naší farnosti.

Všichni jste srdečně zváni, rádi Vás uvidíme!

Terezie Francová