Společenství otců

Zveme všechny otce na první setkání otců. To se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu ve 20 hod. na faře. Při tomto setkání se domluvíme, jak častá tato setkání budou a jakou budou mít podobu.