Společenství

Společenství mládeže druhého stupně a středoškoláky – každý pátek od 19 hod. v místnosti u kostela Nejsvětější Trojice

Společenství manželů – každý první pátek v měsíci od 19 hod. v komunitním centru (fara)

Konferenční místnost

Návod pro konferenční systém