Sv. František náš rorátní průvodce – 1. roráty pro děti

Oprav můj dům

Oprav můj dům

První Betlém v Grecciu
Stebélko sena – společná stavba Betléma

Úvodní komentář
Zdravím všechny přítomné v našem chrámu. Tento chrám je náš Betlém, do něj putujeme. Jsem přesvědčen, že dnešní cesta na roráty do kostela – našeho Betléma byla jednodušší! Proč? Proto, že silně věříme. Ježíš se těší z naší víry. Jsme jeho přátelé, tak jako náš průvodce a patron Rorát – sv. František z Assisi. Po evangeliu vám vysvětlím, proč bude sv. František patronem našich rorátních setkání.

Říká nám dnes o tom bohoslužba slova. Uslyšíme o tom, že Duch Boží v nás přebývá, že poznáváme bohatství našeho Otce, který je na nebesích, že jsme šťastní štěstím Božích děti, které důvěřují svému Otci, který poslal svého Syna, narozeného v Betlémě.
Františkův Betlém s Ježíšem, Božím Synem mezi zvířaty je dnes pro nás překvapením a radostí … Sám Ježíš modlil se: “ „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým“ ( Mt 11,25)

Kněz po evangeliu
Vítám vás milé děti na našem prvním rorátním setkání. Dnes dostanete plakát sv. Františka a vybízím vás, abyste si ho doma pověsili na místo, kde ho budete dobře vidět. Můžete si ho pověsit na provázek nebo šňůrku a nechte si tam volné místo, kde budete přidávat další obrázky.

Otázka dětem
Na jakou událost nás má připravit advent?
(Na druhý příchod Ježíše Krista na konci časů a na slavnost Božího narození)

Dnes bych vám chtěl říct o jedené takové věci, kterou vymyslel František, a která je známá dodnes. Zajímalo by mě, jestli se někdo z vás dovtípí, o čem chci mluvit.

Otázka dětem
Co myslíte, co takového vymyslel sv. František jako první a je to dodnes spojené s Vánocemi?
(Jako první postavil Betlém)

Opravdu, první Betlém byl dílem sv. Františka. Před tím křesťané na celém světě slavili každý rok svátky Božího narození, ale neměli zvyk stavět Betlém. My si dnes neumíme představit Vánoce bez betléma – v každém kostele, dokonce i v každém domě musí být betlém. Před Františkem si křesťané nepředstavovali Vánoce s jesličkami. Nikoho to ani nepadlo. První byl sv. František. V roce 1223 během jedné ze svých misijních cest přišel do městečka Greccio. Tehdy František dostal nápad, poprvé v dějinách církve inscenovat Betlém. Do stáje, v níž měl jistý sedlák vola a osla, přinesl miminko a položil ho do jeslí. Přečetl bratrem text Svatého písma o narození Pána Ježíše a s pláčem kázal o tomto tajemství, a nakonec všichni zazpívali církevní hymnu na Boží narození. Tak vznikaly Betlémy a vánoční hry na celém světě. Poslouchejte, jako v rozhovoru s Františkem vzpomínal na tuto událost bratr Eliáš.

Příběh
– Pamatuješ Františku, jak jsi připravil Vánoce v Grecciu? Chtěl jsi nám ukázat, že Boží dítě trpělo krutou chudobu, když ho položili do jeslí vystlaných senem. Bratr Eliáš se usmál při vzpomínce na tuto neobyčejnou událost. Před očima měl Štědrý večer tehdy v Grecciu. František dal v jeskyňce u Greccia připravit vše tak, jako kdysi v Betlémě. Přivedli vola, oslíka a ovečky. Nachystali jesle a seno. Rozsvítili mnoho svíček a postavili oltář. A v takto připravené jeskyňce sloužili mši svatou. Pozvali i bratry z blízkých klášterů. František jako jáhen přisluhoval při sv. mši a kázal. Mluvil o chudém narození malého Krále v malém městečku Betlémě. Jeho pevný a silný hlas zval všechny, aby oslavili Nejvyššího. Noc Božího narození se stala jasnou jako den díky mocnému světlu svící a záři planoucí z očí radujících se lidí. Přišli téměř všichni, kdo bydleli v nejbližším okolí. Hlasy a písně bylo slyšet v celém lese … – To ale byla noc – povzdechl si Eliáš. Víš, Františku, že seno z těchto jeslí uzdravilo mnoho zvířat v celém okolí?

Kněz
A tak se to začalo. Dnes téměř po 800 letech, jsou betlémy s Ježíškem téměř všude a nejkrásnější jsou ve františkánských kostelech. Aby takový betlém vznikl, je zapotřebí hodně práce. Vy to dobře víte, protože každý rok, vyrábíte takové betlémy ve vašich domech nebo ve škole. Mnozí mají hotové betlémy, které koupili v obchodech, ale někteří jich staví už dlouho před Vánocemi. Někdy je do takové stavby betléma zapojena celá rodina. K něčemu takovému chci vás a vaše rodiče povzbudit. Abyste společně postavili takový domácí betlém. Může byt z papíru, ze dřeva anebo z jiných materiálů. Na konci našich rorátních setkání nám ukážete, jak vypadala stavba betléma ve vaší rodině.

Kněz – Úkol 1
V našem kostele budeme také budovat betlém a na tom můžete mít také vy účast. Mnozí z vás si jistě všimli, že u nohou sv. Františka jsou prázdné jesličky. Jsou prázdné a proto i tvrdé. Velmi bych chtěl, abychom je spolu naplnili senem.
Každé úterý, když přijdete na roráty, přinesete sebou jedno stebélko sena. Ne více, ale pouze jedno. Abyste ho neztratili, můžete jej vložit do speciální kapsy, kterou dnes dostanete a doma si ji připravíte a slepíte.
Doufám, že každé úterý nás bude více, v jeslích bude mnohem více sena. Doufám, že se jesle doslova utopí v seně. Seno budeme sbírat přes celý Advent až do poslední rorátní mše. Nakonec takhle naplněné jesle přineseme do betléma. Jaký význam má každé stéblo sena, vám vysvětlíme během dalších dnů. Takže, když přijdete dnes domů ze školy, sežeňte si seno, odložte si ho, připravte si kapsu a už dnes si do ní vložte jedno stebélko, ne více, jen jedno. Za týden vložíte zase jedno stebélko, na další opět a tak to bude pokračovat až do Vánoc. Na budoucí rorátní mši vložte stebélko sena do jesliček po sv. přijímání.

Nezapomeňte také odpovědět na otázky, které jsou vytištěné na druhé straně kapsy a zapsat si je na papír, nebo do sešita. Nejlepší odpovědi vyhodnotíme a odměníme. Počítá se také vaše účast na rorátní mších.

Otázky:
1. Ve kterém městě zhotovil sv. František první betlém?
2. Jak se jmenoval jeden z nejbližších přátel sv. Františka?
3. Ve kterém roce a na kterém místě postavil sv. František poprvé betlém?

Úkoly:
1. Připrav a zalep kapsu na seno. Dovnitř vlož jedno stebélko sena.
2. Naplánujte si spolu s rodiči „stavbu“ domácího betléma.
3. Na webových stránkách si prohlédni obrázky z Greccia a okolí.