Úklid kostela

Drazí farníci,

mělo by být něčím přirozeným, že se farnost je schopna postarat o svůj kostel, mimo jiné svůj kostel pravidelně uklízet. Jestliže se v našem filiálním kostele Nejsvětější Trojice konají pravidelně dvakrát denně mše svaté, bylo by vhodné kostel uklízet každý týden. Každotýdenní úklid by obsahoval následující: vyluxování koberce v presbytáři a v hlavní lodi, setření podlahy v kostele a v sakristii a v lavicích, případně uklizení před kostelem.

Generální úklid kostela by pak probíhal přibližně jednou za čtvrt roku a byl by na něj pozván co největší počet farníků.

Prosíme všechny, kdo by se chtěli podílet na pravidelném úklidu filiálního kostela Nejsvětější Trojice a projvit tak starost o náš kostel, aby se k této činnosti přihlásili. Přihlásit se je možné dvojím způsobem.

1) vytvořit jednu úklidovou skupinu a tu přihlásit (skupina by čítala přibližně kolem 12 lidí).

2) přihlásit se jako jednotlivec. Takový člověk pak bude následně připojen k jedné skupině.

 

Pokud vznikne v naší farnosti třeba 6 skupin čítajících 12 osob, znamenalo by to, že na každou skupinu by vyšel pravidelný úklid kostela dva měsíce do roka. 12 lidí ve skupině by se pak mohlo vzájmně prostřídat. Pokud by kostel uklízeli např. tři lidé, pak by to znamenalo, že na každého člověka přijde úklid kostela dvakrát do roka + čtyřikrát „generální“ úklid.

Chceme tedy poprosit co největší počet farníků, aby se zapojil do pravidelného úklidu kostela, aby tak co největší počet našich farníků projevil svou lásku k jednomu z našich kostelů. Přihlásit se můžete u P. Martina Sklenáře. Na něho se rovněž můžete obrátit v případě nějakých nejasností či otázek.

Pán Bůh zaplať všem, kdo se přihlásí.