Únorový farní den – Pňov-Předhradí

V měsíci únoru se bude konat farní den v obci Pňov-Předhradí (sobota 21. února). Chtěli bychom pozvat všechny farníky k účasti na tomto dni. Ten má sloužit jednak k poznávání jednotlivých obcí naší farnosti, k vzájemnému setkání a také k určité evangelizaci daného místa. I z tohoto důvodu se celý měsíc modlíme za obyvatele této obce.

Protože do Pňova-Předhradí nejezdí vlak, rádi bychom vám nabídli možnost pomoci s dopravou. V 9:30 odjíždí osobní vlak z Kolínského nádraží a v 9:39 přijíždí do Velimi. Zde na vás budeme čekat s auty, kterými vás dopravíme od Pňova-Předhradí. Pokud by někdo potřeboval odvézt již z Kolína, nechť se obrátí na P. Martina Sklenáře (728 38 48 33). Cestu zpět (do Velimi či do Kolína) rovněž zajistíme.

Na tento den chystáme následující program:

10:00 začátek setkání – krátká modlitba a „seznamovací hra“.

10:30 katecheze na téma Národního eucharistického kongresu. Tato katecheze bude rozdělena pro jednotlivé věkové skupiny (děti, mládež a dospělí)

11:00 mše svatá – v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mši svaté bude předsedat P. Peter Kováč, administrátor v Neratovicích. Mše svatá bude obětována za pronásledované křesťany.

12:00 oběd, buď z vlastních zásob, nebo bude připraven guláš.

13:00 různé workshopy – představení farnosti (prohlídka kostela, informace o opravě Kolínské fary, charita…) Připraveny rovněž budou jednotlivé hry pro děti.

14:30 společná modlitba

15:00 možnost pokračovat ve volné zábavě (sporty, různé hry…).

 

Chtěli bychom vás povzbudit, abyste na tento farní den i na obec Pňov-Předhradí v tomto měsíci pamatovali ve svých modlitbách. Zde předkládáme modlitbu:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství. Dej nám, ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající skutek a odpouštění. Žehnej našim kněžím v jejich pastýřské službě. Nás všechny pak veď svým Svatým Duchem, ať jsme skutečně živým společenstvím. V tomto měsíci přijmi naše modlitby zvláště za obec Pňov-Předhradí.

            Provázej rodiny této obce, aby byly místem vzájemné lásky a pochopení, místem, kde mohou děti a mládež růst v lásce a dorůstat tak ve zralé osobnosti, které budou budoucností naší země.

            Posiluj všechny staré, nemocné, trpící a opouštěné v této obci, aby své bolesti dokázali snášet a aby nacházeli pomoc u Tebe a u svých blízkých.

            Stůj při všech lidí, kteří v této obci bydlí, nebo do ní pravidelně přijíždějí. Ať mohou naplňovat čas, který od tebe dostávají a využívat ho k tomu, aby se s tebou setkávali.

            Ve svých modlitbách ti, Pane, svěřujeme také farní den, který se v této obci bude v tomto měsíci konat. Dej, ať je to čas našeho setkání a také možnost přinášet poselství evangelia do této obce naší farnosti. Dej, ať je tento farní den prožit k větší cti a slávě tvého Otce.

            O to tě prosíme, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Ve čtvrtek 12. února rovněž začala novéna, při které vzpomínáme na pronásledováné křesťany a také na ty, kdo je pronásledují. Připojit se můžete vlastní modlitbou, např. modlitbou Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci. Vrcholem této novény bude mše svatá v Pňově-Předhradí.