Večer na téma postní doba a Velikonoce

Přijmětě naše pozvání na první sobotu v měsíci březnu (5. března) večer do Velimi, do kostela sv. Vavřince a jeho okolí. Připravujeme pro vás večer na téma: Postní doba a Velikonoce.

Program začíná v 17:00 krátkým venkovním vystoupením sboru Privatissima.

Poté budou připraveny čtyři stanoviště, která můžete obejít a která se budou věnovat zmíněné tematice. Předsatvujeme vám jednotlivá stanoviště:

  1. Postní doba a její prožívání. Význam masopustu. Postní úkony – půst, modlitba a almužna. Co je cílem postní doby?
  2. Křížová cesta. Ježíšova cesta s křížem. Jaká jsou zastavení, vyrábění jednotlivých obrazů křížové cesty (vytvoření nové Velimské křížové cesty dětmi.
  3. Velikonoční Triduum (třídení). Co si připomínáme a co je obsahem Velikonočního třídení – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Hod Boží Velikonoční? Slovo bude provázeno promítáním fotografií z Izraele a názorným ukázáním dobových reálií (kde byla Getsemanská zahrada, kde Golgota…)
  4. Putování k prázdnému hrobu. Hra pro děti, kdy skrze hru děti budou moci objevovat hlavní události Velikonoc – Ježíšovo vzkříšení a jeho Nanebevstoupení.

Jednotlivá stanoviště budou upravena především pro děti, ale budeme se snažit, aby i dospělý si přišel na své.

V 18:30 bude vše zakončeno koncertem duchovní hudby v podání souboru Privatissima.

 

Přijměte tedy naše co nejsrdečnější pozvání. Budeme se s vámi těšit na viděnou. Prosím, informujte i lidi ve svém okolí.

Postní doba a Velikonoce – pozvánka