Výročí bitvy u Kolína – návštěva kardinála

V sobotu 17. června 2017 slavil Kolín a okolní obce 260. výročí bitvy u Kolína. U této příležitosti navštívil kolínskou farnost také pražský arcibiskup J. E. Dominik kardinál Duka. V kostele sv. Václava a Božího těla v Křečhoři slavil otec kardinál zádušní mši za všechny padlé vojáky v této bitvě. Zdůraznil, že tato bitva byla důležitá z pohledu české státnosti. Také připomenul, že jako věřící se scházíme na modlitbě za zemřelé, a tudíž věříme v život věčný zesnulých vojáků tak, jak věřili už v biblické době Makabejců židé ve vzkříšení těla a nesmrtelnost duše člověka. Otec kardinál se po mši sv. účastnil rekonstrukce bitvy u Kolína, která se odehrála u památníku bitvy v Křečhoři za účasti okolo 400 mužů v dobových uniformách.

 

Foto: Hana Morová