Výsledek Tříkrálové sbírky

Drazí přátelé.

Tříkrálová sbírka roku 2014 je za námi. A je dobré se za touto sbírkou ohlédnout, poučit se z ní a už nyní popřemýšlet, co dál.

V naší farnosti vybíralo celkem 26 skupin (někteří vybírali dvakrát, či dokonce i třikrát). V první řadě bych tedy chtěl poděkovat všem, kteří překonali ostych a zároveň obětovali kus toho svého času, aby se aktivně zapojili do této celorepublikové sbírky.

V letošním roce jsme tuto sbírku využili ještě jedním způsobem. Každá skupina rozdávala lidem nejen upomínkové předměty (kalendář a cukr (dokud byl)), ale také krátké „poselství“ (viz první příloha), které rovněž odkazovalo na stránky naší farnosti.

V letošním roce jsme se navíc odhodlali ke specifickému vykonání této sbírky ve Velimi. Zde se prostřednictvím rozhlasu informovali obyvatelé obce o tom, že v neděli 12. ledna se od 13. hodin uskuteční Tříkrálová sbírka, při které budou koledníci obcházet dům po domu. Lidé byli i prostřednictvím letáčků vyvěšených po obci o této akci informováni (viz druhá příloha), a tak se podle toho mohli zachovat. Myslím, že nás všechny koledníky, kteří jsme se toho účastnili, velmi mile překvapilo nejen to, kolik lidí otevřelo a přispělo, ale kolik lidí nás vysloveně očekávalo. Domnívám se, že tato „koleda“ přinesla svůj užitek.

I na základě této zkušenosti bych chtěl otevřít vyhlídky ke sbírce, která se bude konat příští rok. Byl bych rád, kdyby se příští rok konala Tříkrálová sbírka podobným způsobem i v Kolíně. Na přípravu je však ještě dost času. Přesto už nyní zvu každého, aby o tom uvažoval, protože v případě, že budeme chtít obcházet i v Kolíně dům po domu, bude třeba vytvořit přibližně 120 skupin koledníků. A to tedy bude vyžadovat větší angažovanost jednotlivých farníků. Pro příští rok bych byl navíc rád, kdyby vznikl k této příležitost zvlášť vydaný letáček, který by obsahoval jednak tříkrálové poselství, ale také představoval jednotlivé aktivity farnosti, již se mohou účastnit lidé, kteří žijí v našem městě. Zároveň to ale od nás rovněž vyžaduje, že budeme pro takové aktivity nadšeni a budeme se na jejich organizaci spolupodílet.

Drazí přátelé, v poslední, třetí příloze, můžeme nalézt výsledek letošní Tříkrálové sbírky. Letos se vybralo celkem 79 550kč (jen pro zajímavost, loni činil výsledek sbírky 51 278kč a koledníků bylo zapojeno mnohem méně). Přestože to není statisticky zaznamenané, je jisté, že koledníci také přinesli do více domácnosti Boží požehnání a označili více domů Tříkrálovým symbolem, jež toto Boží požehnání vyjadřuje.

Děkujeme tedy všem, kteří se finančně podíleli na Tříkrálové sbírce. Děkujeme rovněž všem, kteří s láskou přijali naše koledníky, či je dokonce obdarovali teplým čajem, či nějakou buchtou. Za rok se se všemi těšíme opět na viděnou.

S požehnáním,

P. Martin Sklenář

Bližší informace o tříkrálové sbírce na www.trikralovasbirka.cz

 

tříkrálová sbírka

tříkrálová sbírka – Velim – plakátek

Tříkrálová sbírka – výsledek