Sociální učení církve

00. Plán výuky – Sociální nauka církve

00. Úvodní hodina – Sociální nauka církve

01. hodina – Sociální učení církve a život křesťana

02. hodina – Dějiny sociálního učení církve

03. hodina – Člověk stvořený k Božímu obrazu – tajemství vtěleného Slova

04. hodina – Transcendence člověka

05. hodina – Člověk stvořený k Božímu obrazu – tajemství Trojice

06. hodina – Povolání člověka

07. hodina – Osoba člověka, jeho svoboda a důstojnost

08. hodina – Hřích a jeho dramatické působení v životě člověka

09. hodina – Člověk jako hospodář

10. hodina – Lidská práva a povinnosti

11. hodina – Život člověka ve společenství

12. hodina – Politika

13. hodina – Rodina

14. hodina – Dva cíle manželství – vzájemný prospěch manželů

15. hodina – Dva cíle manželství – plození a výchova dětí

16. hodina – Vztah rodiče-děti (rodičovství) a dítě-rodič (staří)

17. hodina – Homosexualita a registrované partnerství

18. hodina – Rozvedení a „znovu sezdaní“

19. hodina – Slavení

20. hodina – Práce – prospěch člověka

21. hodina – Práce – prospěch společností

22. hodina – Zaměstnání, vztah zaměstnavatel-zaměstnanec

23. hodina – Majetek

24. hodina – Ekologie

25. hodina – Výhrada svědomí

26. hodina – Trest

27. hodina – Chudoba

28. hodina – Solidarita

29. hodina – Spravedlnost

30. hodina – Subsidiarita

31. hodina – Život v lásce

32. hodina – Mír a usilování o něj

33. hodina – Válka

34. hodina – Evangelizace a misie

35. hodina – Štěstí člověka – pojďte ke mně všichni…