Vzdělávání ve víře

Povzbuzujeme všechny farníky ve vzdělávání se ve víře. V tomto roce jsou následující nabídky, z nichž si každý může jednu vybrat:

 

Internetová výuka náboženství

Spočívá v tom, že každý týden je na stránky farnosti přidána další vyučovací hodina. V letošním roce je možné si vybrat ze dvou kurzů – Dějiny spásy, nebo Liturgický rok a liturgické slavení.

 

Náboženství pro dospělé

V letošním roce probíhají rovněž dva kurzy náboženství pro dospělé. V úterý od 19 hodin běží kurz Svátosti a liturgické slavení a v sobotu od 20 hodin Poznáváme evangelia.

Úterní hodiny jsou navíc nahrávány a ukládány na naše webové stránky. Pro jejich poslech je třeba zažádat o přidělení hesla (nahrávky jsou pro farníky, o heslo žádejte na sklenarmartin@seznam.cz).

 

Povzbuzujeme všechny k tomu, aby usilovali o své náboženské vzdělání. O vzdělání více v pastoračním plánu naší farnosti, který najdete v sekci „duchovní život“.