Zpovědní den a postní duchovní obnova

Ve středu vstupujeme do svatopostní doby. Pro zájemce, kteří by chtěli na začátku tohoto období slavit svátost smíření, bude v úterý zpovědní den. V kostele Nejsvětější Trojice budou od 14 do 18 hod. k dispozici někteří kněží naší farnosti – P. Martin Sklenář, P. Pavel Štajner a P. Bedřich Blažek. Prosíme, abyste využili této možnosti.

 

Zároveň dopředu upozorňujeme na to, že v sobotu 12. dubna (sobota před Květnou nedělí) se uskuteční duchovní obnova pro naši farnost.

Duchovní obnovu povede P. Jaroslav Konečný, farář ve farnosti Vlašim a okrskový vikář vlašimského vikariátu. Pořad během dne bude následující:
8:00 mše sv.
9:00 první přednáška
11:00 druhá přednáška
14:30 duchovní program
15:00 třetí přednáška

Během duchovní obnovy bude možné přistoupit ke svátosti smíření. Prosíme, abyste s tímto termínem počítali a abyste se v co nejhojnějším počtu této obnovy účastnili. Je to jedna z možností, jak se dobře připravit na slavení Velikonočních svátků.