Ohlášky – 16. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 21. července do 28. července 2019

neděle 21. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 22. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 23. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 24. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 25. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 26. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 27. 7. XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 28. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle prázdninového pořádku. V pracovní dny je také upravený program bohoslužeb, nejsou polední mše ani sobotní mše ráno. V neděli 28.7. je poutní mše v Ovčárech v 11:00 hod.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pátek – půl hodiny před večerní mší svatou.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Pondělí 22. července 2019 – svátek sv. Marie Magdalény.

Úterý 23. července 2019 – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Čtvrtek 25. července 2019 – svátek sv. Jakuba, apoštola

Pátek 26. července 2019 – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Neděle 28. července 2019 – 17. neděle v mezidobí.

26.–30. srpen (pondělí–pátek) – připravujeme týdenní setkání pro děti pod názvem Slovo jako most k Bohu. Koná se každý den od 8 do 16 hod. ve Farním komunitním centru na faře. Přihlášky jsou na faře. Přihlašování do konce července. Počet dětí omezen – max. 25 dětí. Více na plakátě.

21. září 2019 – jednodenní pouť farnosti do Neratova a Králík. Součástí pouti je mše svatá, oběd, návštěva chráněných dílen, návštěva poutního chrámu v Králikách. Nahlašování u p. Hany Prachařové, tel. 777693511. 0300000