Video

Archiv videí najdete na Facebooku farnosti.

Bývalý kolínský farní vikář Georges v Show Jana Krause (2017)