Chci pokřtít

Křest je zásadním krokem v životě s Bohem. Křest může přijmout dospělý člověk a při splnění určitých podmínek je možné křít i děti.

Chci se nechat pokřtít

Samotnému křtu obvykle předchází doba přípravy na jeho přijetí. Ta je vyplněna vzděláváním a bližším poznáváním společenství církve, které se nově pokřtěný stane součástí.

Podrobnější popis toho, co křest znamená a jak jej přijmout, najdete na stránkách Arcibiskupství pražského.

Pokud máte zájem se nechat pokřtít, kontaktujte pana faráře. Společně se domluvíte na průběhu vaší přípravy na křest.

Chci nechat pokřtít své dítě

Dítě ke křtu mohou přivést rodiče, z nichž alespoň jeden je pokřtěný. Samotnému křtu obvykle předchází doba přípravy na jeho přijetí, které se účastní rodiče a přiměřeně k věku i jejich dítě. Příprava je vyplněna vzděláváním, které má rozvíjet znalosti rodičů o významu křtu a pomoci jim připravit se na jejich novou roli vychovatelů dítěte ve víře.

Podrobnější popis toho, co křest znamená a za jakých podmínek je možné dítě pokřtít, najdete na stránkách Arcibiskupství pražského.

Pokud máte zájem nechat své dítě pokřtít, kontaktujte pana faráře. Společně se domluvíte na průběhu přípravy na křest.