Náš tým

Kněží ze Společnosti Božího Slova (verbisté)

Ján Halama

Farář

Jaroslaw Batóg

farní vikář