Kalendář akcí

Modlitby za mír na Ukrajině

Zveme Vás k modlitbě růžence ´v rodinách za pokoj na Ukrajině. Také se před každou mší svatou budeme modlit růženec na tento úmysl. Každou středu od 12 do 18 hodin bude v kostele Nejsv. Trojice adorace, při které se modleme za ukončení války a mír na Ukrajině. Prosíme, abyste se zapisovali na služby hlídání v kostele. Využijme tento čas na osobní modlitbu a zapojme se do řetězů modliteb za pokoj.

Noc kostelů 10. 6. 2022

Noc kostelů v r. 2022 bude v pátek 10. června 2022. Začalo přihlašování kostelů. Prosíme, abyste jednotlivé kostely, které chcete zapojit do akce, nahlásili p. faráři. 

Letní farní tábor pro děti

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Bližší informace brzo doplníme. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.