Kalendář akcí

Rorátní mše

úterý a čtvrtek budou v 6:30 rorátní mše svaté (od 30. 11. 2021). V úterý zveme zvlášť děti, mše svaté budou mít tematické kázně zaměřené na děti. Po rorátní mši zveme děti na snídaně na faru. V úterý a čtvrtek po celý advent je změněn pořad bohoslužeb. Rorátní mše svaté jsou ranní adventní mše slavené ke cti Panny Marie. Nezapomeňte si na roráty vzít lucerny. Mše začínají za tmy.

Žehnání komunitního centra Farní charity na Zálabí

Žehnání komunitního centra Farní charity na Zálabí, které bylo naplánované na 7. prosince, se z důvodu zhoršující se epidemiologické situace překládá na březen r. 2022. Program bude upřesněn.

Duchovní obnova pro farnost 18. prosince (sobota)

Duchovní obnovu pro farnost povede otec Jaroslav Surovjak z kláštera karmelitánu v Slaném u Kladna. Začátek v 9:30 ve farním komunitním centru. Možnost přijetí svátostí smíření.
Obnova bude zakončena mší svatou ve 12:00.