Podpořte nás

Chcete podpořit naši činnost? Máte několik možností, jak pomoci.

Modlitbou

Každý může pomoci tím, že se bude za farnost a její činnost modlit. Přímluvná modlitba je tak nejdostupnější možností, jak nám v našem poslání pomáhat.

Dobrovolnicky

Chcete se zapojit osobně a přiložit ruku k dílu? Výborně, staňte se dobrovolníkem! Můžete vypomáhat se zajištěním chodu farnosti a jejích aktivit, nebo dát své schopnosti do služeb farní charity.

Finančně

Chcete přispět na činnost farnosti finančně? Svůj dar můžete zaslat na bankovní účet farnosti. Pro vystavení písemného potvrzení o daru nás prosím kontaktujte.

Číslo účtu farnosti: 3252369369/0800

Variabilní symbol pro dárce: 1211638 (dle evangelia sv. Lukáše 6,38)

V poznámce můžete uvést, že se jedná o dar pro farnost, nebo zvolit jiný účel.

Další variabilní symboly

08101378 – příspěvek na obnovu varhan a chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně

3333333 – příspěvek na opravu kostela Nejsv. Trojice v Kolíně

1519511 – příspěvek na opravu kostela Nejsv. Srdce Páně ve Velkém Oseku

1352 – příspěvek na opravu kostela Narození Panny Marie v Čevených Pečkách

12112120 – příspěvek na pořízení venkovního betléma u chrámu sv. Bartoloměje. Více informací zde.

Za veškerou podporu srdečně děkujeme!