Kontakt

Římskokatolická farnost Kolín

Brandlova 25
280 02 Kolín, CZ

Farní kancelář

tel.: 601 102 749
ID datové schránky: azmdfim
IČ: 46390839

Úřední hodiny:

Pondělí: 10 -12 hod.

Středa:  15:30 – 17:30 hod.

Domluva duchovní služby (křty, svatby, zpověď, rozhovor) –  viz. tel. nebo mailové kontaky kněží níže.

Ján Halama SVD

farář

tel.: 604 294 247
e-mail: farnost-kolin@volny.cz; janhalama@gmail.com

Jaroslaw Batóg SVD

farní vikář

tel.: 603 162 104
e-mail: jaroslaw.batog@email.cz

Karolus Luangga Tefa SVD

farní vikář

tel: 734 791 585
e-mail: caroltefa0306@gmail.com

Mgr. Filip Dvořák

katecheze dětí, příprava na první svaté přijímání

tel.: 728 184 882

Mgr. Marta Moravcová

pastorační referentka

tel.: 776 792 606

Peter Cvopa, správa údržba budov

tel.: 737 233 429

Mgr. Petr Zavřel

ředitel farní charity

e-mail: reditel.fch@kolin.charita.cz
tel.: 728 343 197
web: kolin.charita.cz

Mgr. Jan Prachař

ředitel Dvouleté katolické střední a mateřské školy

tel.: 321 722 079
e-mail: jan.prachar@dkskolin.cz
web: www.dks-kolin.cz