Společenství

Společenství mládeže

Společenství pro žáky 2. stupně ZŠ a pro středoškoláky. Koná se každý pátek od 19 hod. ve farním komunitním centru v Brandlově ulici (na faře).

Modlitební společenství

Setkání se koná každý čtvrtek od 19 hod. v komunitním centru (na faře).

Katecheze pro dospělé

Chcete proniknout hlouběji do křesťanství? Navštivte pravidelné setkání s farářem Jánem Halamou každé úterý 17:30 – 18:30 v komunitním centru.

Online videokonference

Pro setkání na dálku můžete použít konferenční místnost.