Návštěva nemocných

Kněží z farnosti po předchozí domluvě navštěvují nemocné ve zdravotnických zařízeních nebo přímo u nich doma. Přinášejí eucharistii, udělují svátost nemocných a poskytují duchovní rozhovory.

Pokud máte zájem o návštěvu kněze u nemocného, kontaktujte někoho z kněží.