Pomáháme

Pomáháme potřebným prostřednictvím naší farní charity, která zajišťuje provoz několika zařízení a věnuje se dobročinným aktivitám.

Rodinné centrum sv. Zdislavy zdarma poskytuje:

  • Asistovaný kontakt dítěte s rodičem
  • Asistované předávání dítěte
  • Podporovanáou komunikaci rodičů

Charitní šatník poskytuje ošacení a materiální pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Sklad potravinové pomoci je distribučním místem potravinové a materiální pomoci nejchudším, kteří zdarma obdrží balíčky s trvanlivými potravinami a hygienickými potřebami pro sebe nebo svoji rodinu.

Každoročně pořádá Charita Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.

Dlouhodobě pomáháme poskytovat vzdělání a zdravotní péči nejchudším dětem v rozvojových zemích v rámci Adopce na dálku®.

Kompetní přehled aktivit Farni charity najdete na jejích webových stránkách.