Ohlášky – 17. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 28. července do 4. srpna 2019

neděle 28. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 29. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 30. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 31. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 1. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 2. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 3. 8. XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 4. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle prázdninového pořádku. V pracovní dny je také upravený program bohoslužeb, nejsou polední mše ani sobotní mše ráno.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pátek – půl hodiny před večerní mší svatou.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Pondělí 29. července 2019 – památka sv. Marty.

Středa 31. července 2019 – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Čtvrtek 1. srpna 2019 – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Neděle 4. srpna 2019 – 18. neděle v mezidobí.

V neděli 11. srpna 2019 navštíví naší farnost otec Peter Fillo SVD, misionář pracující na Filipínách. Po ranní mši svaté u sv. Bartoloměje Vás zveme na besedu s ním, začátek cca v 9:00 hod. ve Farním komunitním centru. c

26.–30. srpen (pondělí–pátek) – připravujeme týdenní setkání pro děti pod názvem Slovo jako most k Bohu. Koná se každý den od 8 do 16 hod. ve Farním komunitním centru na faře. Přihlášky jsou na faře. Přihlašování do konce července. Počet dětí omezen – max. 25 dětí. Více na plakátě.

21. září 2019 – jednodenní pouť farnosti do Neratova a Králík. Součástí pouti je mše svatá, oběd, návštěva chráněných dílen, návštěva poutního chrámu v Králikách. Nahlašování u p. Hany Prachařové, tel. 777693511.