Ohlášky – 17. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 26. července do 2. srpna 2020

neděle 26. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 27. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 28. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 29. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 30. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 31. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 1. 8.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 2. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 1. srpna 2020    17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 2. srpna 2020   8:00 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky 11:00 Velký Osek.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pátek od 17:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Neděle 26. července 2020 17. neděle v mezidobí.

Pondělí 27. července 2020 – památka sv. Gorazda a druhů.

Středa 29. července 2020 – památka sv. Marty.

Pátek 31. července 2020 – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Sobota 1. srpna 2020 – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Neděle 19. července 2020 18. neděle v mezidobí.

Od 1. července 2020 platí prázdninový program mši svatých. Prosíme, abyste se seznámili s programem na nástěnkách anebo na webových stránkách farnosti.

Prázdninové hlídání děti s programem. V dnech 10. – 14. srpna 2020 nabízíme program pro menší děti s průvodním programem. Program je určen pro děti od 4 do 8 let. Koná se v čase od 8:30 do 15:30. Místo: Dvouletá katolická střední škola na Legerově ulici. Zajišťuje Alena Pavelová a Markéta Dvořáková. Cena programu pro jedno dítě je 900 Kč. Maximální počet dětí 12. Konatakt: pavelova.alena@gmail.com Více na plakátcích.

Úklid kostela sv. Bartoloměje před posvícením. V sobotu 22. srpna 2020 zveme na úklid kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. Začínáme v 8:00 hod.

Posvícení v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně bude v neděli 30. srpna 2020. Mši svatou v 10:00 hod. bude celebrovat J.Ex. arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice.

První svaté přijímání dětí budeme slavit v neděli 6. září 2020 v 10:00 hod. u sv. Bartoloměje.

Sobota 12. září 2020 –  Farní den nazahradě DKSŠ (Dvouletá Katolická střední a mateřská škola)

Sobota 10. říjen 2020: Poutní zájezd do Klokot u Tábora. Cena na osobu 250 Kč. Nahlašování u H. Prachařové, tel.: 777693511.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.