Ohlášky – 18. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 2. srpna do 9. srpna 2020

neděle 2. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 3. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 4. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 5. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 6. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 7. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 8. 8.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 9. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 8. srpna 2020    14:30 Zibohlavy, 15:30 Lošany, 17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 9. srpna 2020   8:00 Velim, 10:30 Červené Pečky 11:00 Veltruby.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pátek od 17:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Neděle 2. srpna 2020 18. neděle v mezidobí.

Úterý 4. srpna 2020 – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Čtvrtek 6. srpna 2020svátek Proměnění Páně.

Sobota 8. srpna 2020 – památka sv. Dominika, kněze.

Neděle 9. srpna 2020 19. neděle v mezidobí.

Od 1. července 2020 platí prázdninový program mši svatých. Prosíme, abyste se seznámili s programem na nástěnkách anebo na webových stránkách farnosti.

Prázdninové hlídání děti s programem. V dnech 10. – 14. srpna 2020 nabízíme program pro menší děti s průvodním programem. Program je určen pro děti od 4 do 8 let. Koná se v čase od 8:30 do 15:30. Místo: Dvouletá katolická střední škola na Legerově ulici. Zajišťuje Alena Pavelová a Markéta Dvořáková. Cena programu pro jedno dítě je 900 Kč. Maximální počet dětí 12. Konatakt: pavelova.alena@gmail.com Více na plakátcích.

Úklid kostela sv. Bartoloměje před posvícením. V sobotu 22. srpna 2020 zveme na úklid kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. Začínáme v 8:00 hod.

Posvícení v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně bude v neděli 30. srpna 2020. Mši svatou v 10:00 hod. bude celebrovat J.Ex. arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice.

První svaté přijímání dětí budeme slavit v neděli 6. září 2020 v 10:00 hod. u sv. Bartoloměje.

Sobota 12. září 2020 –  Farní den nazahradě DKSŠ (Dvouletá Katolická střední a mateřská škola)

Dny evropského dědictví– otevření kostelů. V neděli 13. září 2020 budou otevřeny kostely Nejsv. Trojice a Sv. Víta od 14:00 do 17:00 hod.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu u kostela sv. Bartoloměje bude v neděli 20. září 2020 v 16:00 hod.

Sobota 10. říjen 2020: Poutní zájezd do Klokot u Tábora. Cena na osobu 250 Kč. Nahlašování u H. Prachařové, tel.: 777693511.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.