Ohlášky – 19. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 11. srpna do 18. srpna 2019

neděle 11. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 12. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 13. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 14. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 15. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Sv. Bartoloměj
pátek 16. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 17. 8.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 18. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle prázdninového pořádku. V pracovní dny je také upravený program bohoslužeb, nejsou polední mše ani sobotní mše ráno. V neděli 18.8 je poutní mše ve  Veltrubech-Hradišťku v 11:00 hod.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pátek – půl hodiny před večerní mší svatou.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Neděle 11. srpna 2019 – Farní Charita Kolín zve srdečně na hudební program Charifest na Kmochův ostrov. Začátek v 17:00 hod.

Středa 14. srpna 2019 – památka sv. Maximiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.

Čtvrtek 15. srpna 2019 – slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek.

Neděle 18. srpna 2019 – 20. neděle v mezidobí.

26.–30. srpen (pondělí–pátek) – připravujeme týdenní setkání pro děti pod názvem Slovo jako most k Bohu. Koná se každý den od 8 do 16 hod. ve Farním komunitním centru na faře. Přihlášky jsou na faře. Přihlašování do konce července. Počet dětí omezen – max. 25 dětí. Více na plakátě.

21. září 2019 – jednodenní pouť farnosti do Neratova a Králík. Součástí pouti je mše svatá, oběd, návštěva chráněných dílen, návštěva poutního chrámu v Králikách. Nahlašování u p. Hany Prachařové, tel. 777693511.