Ohlášky – 2. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 19. ledna do 26. ledna 2020

neděle 19. 1.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 20. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 21. 1.09:30 Sv. Vít – Zálabí_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 22. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 23. 1.8:00 Nejsv. TrojiceXXX_
pátek 24. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 25. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 26. 1.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a ve čtvrtek od 11 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Adorace je jen tehdy, když je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Katecheze pro dospěléstarší skupina v úterý v 17:00, nová skupina ve středu v 17:30.

Příprava mládeže na biřmování – ve čtvrtek v 18:00 na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 19. ledna 2020 – 2. Neděle v mezidobí.

Úterý 21. ledna 2020 – památka sv. Anežky, panny a mučednice. V úterý je vikariátní konference, tj. setkání kněží kolínského vikariátu. Mše svatá bude v 9:30 v kostele sv. Víta na Zálabí. Nebude proto ranní mše u Nejsv. Trojice.

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se koná kněžský den na Arcibiskupství pražském. Mše svatá bude proto jen v 8:00 hod. u Nejsv. Trojice.

Pátek 24. ledna 2020 – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Sobota 25. ledna 2020 – svátek obrácení svatého Pavla, apoštola. Končí se týden modliteb za jednotu křesťanů.

Neděle 26. ledna 2020 – 3. neděle v mezidobí. Ministrantské setkání bude v 15:00 hod. na faře.

Rozloučení s otcem Marianem Brudnym SVD. Náš farní vikář, otec Marian Brudny od 2. února 2020 nastupuje na místo faráře ve Farnosti Praha- Uhříněves. Rozloučíme se s ním při večerní mši svaté v úterý 21. ledna 2019 v 18:30 hod u sv. Bartoloměje. Po mši svaté zveme na posezení ve farním komunitním centru na faře. Do naší farnosti nastoupí na místo farního vikáře 2.2.2020 otec Jaroslaw Batóg SVD.

Ekumenická bohoslužba. V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů bude ve čtvrtek 23. ledna 2019 v kostele sv. Bartoloměje ekumenická bohoslužba. Začátek v 18:00 hod. Srdečně zveme.

Přednáška o eucharistii. Srdečně zveme na mši svatou a následnou přednášku o. Radka Tichého o slavení mši svaté. Mše svatá bude v úterý 28. ledna 2020 v 18:30 u sv. Bartoloměje. Po mši zveme na přednášku do Farního komunitního centra. Uvedeme do praxe pravidla římského misálu o liturgických postojích.

Svátost manželství. Prosíme ty, kteří mají v plánu uzavřít křesťanské manželství v r. 2020, aby se nahlásili u p. faráře a domluvili datum přípravy, která se uskuteční v únoru nebo v březnu. Kontakt: P. Ján Halama, farář, tel.: 604294247, e-mail: farnost-kolin@volny.cz

Farní pobyt na horách. V termínu jarních prázdnin 8. 3. – 14. 3. 2020 naše farnost organizuje „sportovně – duchovní“ pobyt rodin naší farnosti v Klášterním penzionu Kongregace Dcer Božské Lásky http://klasternipenzion.cz/v Lužických horách. Cena ubytování je od 270 Kč/ noc pro dospělé a 200 Kč/noc pro děti (možná je také verze s plnou penzí za 450 Kč/den). K dispozici je společenská místnost, kaple, koutek pro děti a zahrada. V okolí se nachází lyžařské areály Jedlová a Horní Podluží s umělým zasněžováním a možností nočního lyžování, určené především pro rodiny s dětmi. Běžecké tratě jsou přímo v okolí Jedlové, nebo v německém Jonsdorfu. Zájemci nechť se hlásí do 3. 1. 2020 na e-mail: pavelova.alena@gmail.com, nebo na tel.: 731476879.

Letní farní tábor pro děti – bude v termínu 13. – 18. července 2020 v Zásmukách. Přihlášky budou k dispozici od 2. února 2020. Přihlašovat se mohou děti od 7 do 15 let.

Oznam Farní charity Kolín. Ke dni 1. 3. 2020 bude volná pozice ředitele Farní Charity Kolín. Zájemci o pozici se mohou hlásit u p. Pavla Šimka z Arcidiecézní charity v Praze, e-mail: simek.pavel@praha.charita.cz Více na nástěnce. Děkujeme paní Lucii Růžkové-Rybárové za charitní dílo, které v Kolíně spolu se spolupracovníky vybudovala a přejeme ji Boží požehnání a dobré zdraví.