Ohlášky – 2. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 28. dubna do 5. května 2019

neděle 28. 4.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 29. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice
úterý 30. 4.8:00 Nejsv. Trojice
XXX
středa 1. 5.8:00 Nejsv. TrojiceXXX
čtvrtek 2. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice
pátek 3. 5.8:00 Nejsv. Trojice
18:00 Nejsv. Trojice
sobota 4. 5.8:00 Nejsv. Trojice
18:00 Nejsv. Trojice
neděle 5. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď –  pondělí, čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Májová pobožnost – v květnu po každé mši svaté, v útercích slavnostně před večerní mši svatou u sv. Bartoloměje v 18:30.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře. Nejbližší katecheze bude 14.5.

Chrámový pěvecký sbor: nácvik vždy v úterý v 19:00 v komunitním centru na faře.

Modlitební společenství:  ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 28. dubna 2019 – 2. Neděle velikonoční – Božího milosrdenství. Vykonáme účelovou sbírku farnosti na pojištění kostelů.

Pondělí 29. dubna 2019 – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropa

V úterý 30. dubna a středu 1. května 2019 budou jen ranní mše v 8:00 hod.

Čtvrtek 2. května 2019 – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Pátek 3. května 2019svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Neděle 5. května 2019 – 3. Neděle velikonoční.

První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 16. června 2019 při mši svaté u sv. Bartoloměje v 10:00 hod.