Ohlášky – 20. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 16. srpna do 23. srpna 2020

neděle 16. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 17. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 18. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 19. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 20. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 21. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 22. 8.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 23. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 22. srpna 2020    15:00 Ovčáry, 17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 23. srpna 2020   8:00 Velim, 10:30 Červené Pečky 11:00 Býchory (pouť).

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pátek od 17:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Neděle 16. srpna 2020 20. neděle v mezidobí.

Čtvrtek 20. srpna 2020 – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Pátek 21. srpna 2020 – památka sv. Pia X., papeže.

Sobota 22. srpna 2020 – památka Panny Marie Královny.

Neděle 23. srpna 2020 21. neděle v mezidobí.

Od 1. července 2020 platí prázdninový program mši svatých. Prosíme, abyste se seznámili s programem na nástěnkách anebo na webových stránkách farnosti.

Prázdninové hlídání děti s programem. V dnech 10. – 14. srpna 2020 se konal program pro menší děti s průvodním programem pod názvem „Jak se kdysi žilo v klášteře“. Děkujeme Aleně Pavelové a Markétě Dvořákové za vedení programu a všem ostatním za pomoc a spolupráci. Fotografie můžete vidět na stránkách facebook.com/farnostkolin anebo facebook.com/potkaliseubartolomeje.

Redakční rada farního časopisu bude v pondělí 17. srpna 2020 v 19:00 hod. na faře.

Úklid kostela sv. Bartoloměje před posvícením. V sobotu 22. srpna 2020 zveme na úklid kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. Začínáme v 8:00 hod.

Posvícení v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně bude v neděli 30. srpna 2020. Mši svatou v 10:00 hod. bude celebrovat J.Ex. arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice.

První svaté přijímání dětí budeme slavit v neděli 6. září 2020 v 10:00 hod. u sv. Bartoloměje.

Sobota 12. září 2020 –  Farní den nazahradě DKSŠ (Dvouletá Katolická střední a mateřská škola)

Dny evropského dědictví– otevření kostelů. V neděli 13. září 2020 budou otevřeny kostely Nejsv. Trojice a Sv. Víta na Zálabí od 14:00 do 17:00 hod.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu u kostela sv. Bartoloměje bude v neděli 20. září 2020 v 16:00 hod.

Sobota 10. říjen 2020: Poutní zájezd do Klokot u Tábora. Cena na osobu 250 Kč. Nahlašování u H. Prachařové, tel.: 777693511.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.