Ohlášky – 21. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí – POSVÍCENÍ

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 26. srpna do 2. září 2018

neděle 26. 8. 8:00 Sv. Bartoloměj 10:00 Sv. Bartoloměj 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 27. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
úterý 28. 8. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 29. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 30. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
pátek 31. 8. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 1. 9. 8:00 Nejsv. Trojice
neděle 2. 9. 8:00 Sv. Bartoloměj 09:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

V sobotu 1. září 2018 je mše svatá také v 17:00 v Starém Kolíně. V neděli 2. září 2018 je mše svatá také v 11:00 Ovčárech (posvícení), nebude mše svatá ve Veltrubech. Ostatní obce mají bohoslužby podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – půl hodiny před večerní mši svatou v pátek.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Příprava na biřmování mládeže je každý čtvrtek19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Pondělí 27. srpna 2018 – památka sv. Moniky

Úterý 28. srpna 2018 – památka sv. Augustína, biskupa a učitele církve

Středa 29. srpna 2018 – památka Umučení sv. Jana Křtitele

Následující neděli 2. září 2018 je 22. neděle v mezidobí.

Jáhenské svěcení. V sobotu 8. září 2018 bude v 10:00 hod. vysvěcen na jáhna náš farník František Čech. Srdečně zveme do katedrály svatého Víta v Praze. Na svěcení domlouváme autobus. Zájemce prosíme o nahlašování se u paní Hany Prachařové – tel.: 777693511, nebo u Elišky Zelenkové – tel.: 604440764. Bližší informace podáme průběžně.

Blíží se událost biřmování, přesněji v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Svátost biřmování udělí našim farníkům otec kardinál Dominik Duka. Prosíme biřmovance, aby nahlásili své biřmovací jméno (podle jména světce nebo světice). Pro dospělé kandidáty bude bezprostřední příprava na biřmování každé úterý v 17:30 hod., počínaje úterým 4. září 2018.

Katecheze – příprava na křest. Dospělí, kteří mají zájem o katechezi (vyučování ve víře), zvláště ty, kteří uvažují o přijetí křtu, prosíme o nahlášení se do konce září. V říjnu začne pravidelná katecheze na přijetí svátostí. Katecheze je otevřená i pro ty pokřtěné, kteří chtějí prohloubit svoji víru.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství.