Ohlášky – 22. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 2. září do 9. září 2018

neděle 2. 9. 8:00 Sv. Bartoloměj 09:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 3. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 4. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 5. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 6. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 7. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 8. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 9. 9. 8:00 Sv. Bartoloměj 09:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku. V neděli 2. září 2018 je mše svatá v Ovčárech v 11:00 hod. (posvícení) a proto není bohoslužba ve Veltrubech.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek: 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před mší svatou v 11:30.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Příprava na biřmování mládeže je v pátek19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Pondělí 3. září 2018 – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Sobota 8. září 2018 – svátek Narození Panny Marie

Následující neděli 9. září 2018 je 23. neděle v mezidobí.

Poděkování. Děkujeme všem, kteří pomohli připravit slavení posvícení a také za vaší účast.

Jáhenské svěcení. V sobotu 8. září 2018 bude v 10:00 hod. vysvěcen na jáhna náš farník František Čech. Srdečně zveme do katedrály svatého Víta v Praze. Na svěcení domlouváme autobus. Cena autobusu pro jednu osobu je 140 Kč. Odjezd v 7:30 od kostela Nejsv. Trojice. Zájemce prosíme o nahlašování se u paní Hany Prachařové – tel.: 777693511, nebo u paní Elišky Zelenkové – tel.: 604440764. Bližší informace podáme průběžně. Prosíme o nahlášení se do neděle 2. září 2018 do večera!!!

Blíží se událost biřmování, přesněji v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Svátost biřmování udělí našim farníkům otec kardinál Dominik Duka. Prosíme biřmovance, aby nahlásili své biřmovací jméno (podle jména světce nebo světice). Pro dospělé kandidáty bude bezprostřední příprava na biřmování každé úterý v 17:30 hod., počínaje úterým 4. září 2018.

Katecheze – příprava na křest. Dospělí, kteří mají zájem o katechezi (vyučování ve víře), zvláště ty, kteří uvažují o přijetí křtu, prosíme o nahlášení se do konce září. V říjnu začne pravidelná katecheze na přijetí svátostí. Katecheze je otevřená i pro ty pokřtěné, kteří chtějí prohloubit svoji víru.

Nové zářiové číslo časopisu Bartoloměj je k dispozici v kostele.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství.