Ohlášky – 22. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 1. září do 8. září 2019

neděle 1. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 2. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 3. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 4. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 5. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 6. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 7. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 8. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku. V neděli 1.9. slavíme v 11:00 hod. v Ovčárech posvícení. Nebude proto mše svatá ve Veltrubech.

Pravidelný program

Sv. zpověď – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 11.15  v kostele Nejsvětější Trojice, ostatní dny půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, ve středu a čtvrtek v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Úterý 3. září 2019 – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Neděle 8. září 2019 – 23. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli uskutečnit týdenní letní program pro děti pod názvem Slovo jako most k Bohu. Fotografie jsou na stránce facebook.com/farnostkolin

Vyučování náboženství začne v týdnu od 16. září 2019

Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

21. září 2019 – jednodenní pouť farnosti do Neratova a Králík. Součástí pouti je mše svatá, oběd, návštěva chráněných dílen, návštěva poutního chrámu v Králikách. Nahlašování u p. Hany Prachařové, tel. 777693511. Cena autobusu je 250 Kč na osobu. Oběd v Neratově bude stát 150 Kč (není v ceně autobusu). Prosíme o zaplacení do 15. září 2019.

Dvouletá Katolická střední a mateřská škola v Kolíně hledá od září tohoto roku asistenta pedagoga. Zájemci se mohou hlásit u p. ředitelky Kubíčkové, tel.: 732121868.

V kostelích je k nabytí zářiové číslo farního časopisu Bartoloměj. Najedete v něm mj. fotogalerii z letního programu pro děti.

Dny evropského dědictví (DED). V rámci programu DED budou otevřeny tyto kostely pro veřejnost:

Chrám sv. Bartoloměje – 7. září (sobota) od 10:00 do 17:00 (12-13 hod. přestávka)

Kostel sv. Víta – 14. a 15. září (sobota a neděle) od 14:00 do 17:00

Kostel Nejsv. Trojice – 15. září (neděle) od 14:00 do 17:00

Komentované prohlídky v rámci DED:

kostel sv. Bartoloměje – pondělí 9.9. v 16:00 hod.

kostel sv. Jana Křtitele –  sobota 14.9. v 10 hod.