Ohlášky – 23. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 9. září do 16. září 2018

neděle 9. 9. 8:00 Sv. Bartoloměj 09:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 10. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 11. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 12. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 13. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 14. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 15. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 16. 9. 8:00 Sv. Bartoloměj 09:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před mší svatou v 11:30.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství začne v týdnu od 17. září 2018. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída, středa – 2-3 třída, čtvrtek – 4-5 třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6 třída a výš – v pátek v 19:00 hod.

Příprava na biřmování mládeže je v pátek19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Čtvrtek 13. září 2018 – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Pátek 14. září 2018 – svátek Povýšení svatého kříže

Sobota 15. září 2018 – památka Panny Marie Bolestné

Následující neděli 16. září 2018 je 24. neděle v mezidobí.

Blíží se událost biřmování, přesněji v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Svátost biřmování udělí našim farníkům otec kardinál Dominik Duka. Prosíme biřmovance, aby nahlásili své biřmovací jméno (podle jména světce nebo světice). Pro dospělé kandidáty bude bezprostřední příprava na biřmování každé úterý v 17:30 hod., počínaje úterým 4. září 2018.

Katecheze – příprava na křest. Dospělí, kteří mají zájem o katechezi (vyučování ve víře), zvláště ty, kteří uvažují o přijetí křtu, prosíme o nahlášení se do konce září. V říjnu začne pravidelná katecheze na přijetí svátostí. Katecheze je otevřená i pro ty pokřtěné, kteří chtějí prohloubit svoji víru.

Nové zářiové číslo časopisu Hlasy je k dispozici v kostele.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství.