Ohlášky – 24. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 15. září do 22. září 2019

neděle 15. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 16. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 17. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 18. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 19. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 20. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 21. 9. XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 22. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 11.15  v kostele Nejsvětější Trojice, ostatní dny půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, ve středu a čtvrtek v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Pondělí 16. září 2019 – památka sv. Ludmily, mučednice.

Pátek 20. září 2019 – památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, něze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.

Sobota 21. září 2019svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Z důvodu účastí farníku na pouti do Neratova, nebude ranní mše u Nejsv. Trojice.

Neděle 22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí.

Vyučování náboženství začne v týdnu od 16. září 2019

Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

21. září 2019 – jednodenní pouť farnosti do Neratova a Králík. Součástí pouti je mše svatá, oběd, návštěva chráněných dílen, návštěva poutního chrámu v Králikách. Nahlašování u p. Hany Prachařové, tel. 777693511. Cena autobusu je 250 Kč na osobu. Oběd v Neratově bude stát 150 Kč (není v ceně autobusu). Prosíme o zaplacení do 15. září 2019. Odjezd z Kolína je v 6:30. Místo nastupování na zastávce u kostela Nejsv. Trojice.

Katecheze pro dospělé. Zájemce, kteří chtějí přijat křest, nebo svátost biřmování a chtějí poznát lépe křesťanskou víru, ať se přihlásí u p. faráře na tel.: 604294247 anebo na e-mail farnosti: farnost-kolin@volny.cz. Katecheze začne začátkem října.

Dny evropského dědictví (DED). V rámci programu DED budou otevřeny tyto kostely pro veřejnost:

Kostel sv. Víta – 14. a 15. září (sobota a neděle) od 14:00 do 17:00

Kostel Nejsv. Trojice – 15. září (neděle) od 14:00 do 17:00

Komentované prohlídky v rámci DED:

kostel sv. Jana Křtitele –  sobota 14.9. v 10 hod.

Farní pastorační rada. V pondělí 30. září 2019 se koná zasedání farní pastorační rady. Začátek v 19:00 hod. na faře.