Ohlášky – 25. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 22. září do 29. září 2019

neděle 22. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 23. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 24. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 25. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 26. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 27. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 28. 9.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 29. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku. V sobotu 28.9. na svátek sv. Václava nebude ranní mše svatá v kostele Nejsv. Trojice. Zveme na pouť do Staré Boleslavi. Svatováclavská mše bude také o 14 hod. v kostele sv. Václava v Jindicích. Mše svatá bude také v 15:00 v Ovčárech.

Pravidelný program

Sv. zpověď – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 11.15  v kostele Nejsvětější Trojice, ostatní dny půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, ve středu a čtvrtek v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Aktuality

Pondělí 23. září 2019 – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Pátek 27. září 2019 – památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Sobota 28. září 2019slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek. Z důvodu svatováclavské poutě v Staré Boleslavi nebude ranní mše u Nejsv. Trojice.

Neděle 29. září 2019 – 26. neděle v mezidobí. Vykonáme svatováclavskou sbírku na církevní školství.

Katecheze pro dospělé. Zájemce, kteří chtějí přijat křest, nebo svátost biřmování a chtějí poznat lépe křesťanskou víru, ať se přihlásí u p. faráře na tel.: 604294247 anebo na e-mail farnosti: farnost-kolin@volny.cz. Katecheze začne v úterý 8. října 2019 v 17:30. Místo: Farní komunitní centrum (fara).

Farní pastorační rada. V pondělí 30. září 2019 se koná zasedání farní pastorační rady. Začátek v 19:00 hod. na faře.

V sobotu 5. října a v neděli 6. října 2019 se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb s nedělní platností.