Ohlášky 25. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 20. září do 27. září 2020

neděle 20. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 21. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 22. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 23. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 24. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 25. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 26. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 27. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 26. září 2020    15:00 Ovčáry, 17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 27. září 2020   8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána), v pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 do 11:20.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně v případě, že je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Katecheze pro dospělé začne v úterý 22. září 2020 v 17:00 hod.

Aktuality

Neděle 20. září  25. neděle v mezidobí. Vykonáme účelovou sbírku farnosti na pojištění kostelů.

Pondělí 21. zářísvátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Středa 23. září – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Neděle 27. září 26. neděle v mezidobí.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu u kostela sv. Bartoloměje bude v neděli 20. září 2020 v 16:00 hod.

Sobota 10. říjen 2020: Poutní zájezd do Klokot u Tábora. Cena na osobu 250 Kč. Nahlašování u H. Prachařové, tel.: 777693511. Přihlášeni už mohou přinášet peníze p. Prachařové.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.

Vyučování náboženství v školním roce 2020-2021

Pondělí v 16:30   1. třída

Středa v 16:30     2. a 3. třída

Čtvrtek v 16:30    4. a 5. třída

Pátek v 19:00       6. třída a starší (spolčo mládeže)

Vyučování náboženství probíhá ve farním komunitním centru na Brandlově ul. a začne v týdnu od 14. září 2020. Přihlašování na stránce farnosti www.farnostkolin.cz

Příprava na první svaté přijímání začne od února 2021. Předpokladem je, že dítě chodí na vyučování náboženství od začátku školního roku.