Ohlášky – 26. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 29. září do 6. října 2019

neděle 29. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 30. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 1. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 2. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 3. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 4. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 5. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 6. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 11.15  v kostele Nejsvětější Trojice, ostatní dny půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, ve středu a čtvrtek v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Aktuality

Neděle 29. září 2019 – 26. neděle v mezidobí. Dnes konáme svatováclavskou sbírku na církevní školství.

Pondělí 30. září 2019 – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Úterý 1. října 2019 – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, patronky misií.

Pátek 4. října 2019 – památka sv. Františka z Assisi.

Neděle 6. října 2019 – 27. neděle v mezidobí. Vykonáme účelovou sbírku farnosti na projekt obnovy kostela Nejsv. Trojice v Kolíně.

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 pod názvem Pokřtění a poslaní. Papež František před rokem vyzval všechny katolíky na celém světě, aby si v říjnu 2019 připomenuli a znovu oživili to, že naše povolání ke křtu je povoláním misionářským k hlásání evangelia. V naší farnosti připravujeme několik příležitostí k prožití misijního měsíce v tomto duchu. Sledujte, prosíme, další ohlášky a zapojte se. Reflexe na každý den budou na facebookové stránce farnosti: facebook.com/farnostkolin  Prosíme, aby se i naše společné modlitby nesly v duchu oživení misijního a evangelizačního zápalu všech věřících.

Farní pastorační rada. V pondělí 30. září 2019 se koná zasedání farní pastorační rady. Začátek v 19:00 hod. na faře.

V sobotu 5. října a v neděli 6. října 2019 se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb s nedělní platností.

Katecheze pro dospělé. Zájemce, kteří chtějí přijmout křest, nebo svátost biřmování a chtějí poznat lépe křesťanskou víru, ať se přihlásí u p. faráře na tel.: 604294247 anebo na e-mail farnosti: farnost-kolin@volny.cz. Katecheze začne v úterý 8. října 2019 v 17:30. Místo: Farní komunitní centrum (fara).

Je k nabytí říjnové číslo farního časopisu Bartoloměj.