Ohlášky – 27. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 4. října do 11. října 2020

neděle 4. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 5. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 6. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 7. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 8. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 9. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 10. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 11. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 10. října 2020    14:30 Zibohlavy, 15:30 Lošany, 17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 11. října 2020   8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána), v pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 do 11:20 – platí jen v případě, že je polední mše.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně v případě, že je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Katecheze pro dospělé – úterý v 17:00 hod.

Modlitební setkání – čtvrtek v 19:00 hod.

Aktuality

Neděle 4. října  27. neděle v mezidobí.

Středa 7. října – památka Panny Marie Růžencové.

Neděle 11. října 28. neděle v mezidobí.

Říjen – měsíc modlitby růžence. V měsíci říjnu jsme zváni ke každodenní modlitbě růžence. Využijme možnost společné modlitby růžence vždy půl hodiny před ranní mši svatou anebo se společně modleme v našich rodinách – třeba v 8 večer, jak jsme to dělali v jarních měsících.

Poutní zájezd do Klokot u Tábora se z důvodu vyhlášeného stavu nouze ruší. Svoji zálohu za zájezd si můžete vyzvednout u H. Prachařové, tel.: 777693511.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Říjnové číslo farního časopisu Bartoloměj je k dispozici v kostelích a na webu.

Jaké jsou pravidla pro bohoslužby a další aktivity farnosti v době stavu nouze?

Dle nařízení vlády začne od 5. října 2020 stav nouze a po dobu dvou týdnů jsou zpřísněná opatření. 

Možná se ptáte, jak se omezí aktivity farnosti.

Podle výkladu Arcibiskupství pražského se bohoslužby mohou konat s omezením počtu max. 100 osob. Samozřejmostí je, že nosíme roušky a používáme dezinfekci při příchodu a odchodu z kostela. Svaté přijímání přijímáme na ruku.

Po 5. říjnu po dobu dvou týdnů nebudeme v kostele zpívat. Kantor však může zpívat sólo a hrát preludia.

Náboženství se bude vyučovat v obvyklém režimu s tím, že děti i vyučující budou mít roušky. Nácvik zpěvu se prozatím ruší.

Prosíme, aby v každém kostele a při každé společné aktivitě někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.

Vyučování náboženství v školním roce 2020-2021

Pondělí v 16:30   1. třída

Středa v 16:30     2. a 3. třída

Čtvrtek v 16:30    4. a 5. třída

Pátek v 19:00       6. třída a starší (spolčo mládeže)

Vyučování náboženství probíhá ve farním komunitním centru na Brandlově ul. a začne v týdnu od 14. září 2020. Přihlašování na stránce farnosti www.farnostkolin.cz

Příprava na první svaté přijímání začne od února 2021. Předpokladem je, že dítě chodí na vyučování náboženství od začátku školního roku.