Ohlášky – 28. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 12. října do 18. října 2020

pondělí 12. 10.8:00 Nejsv. Trojice10:00 sv. Bartoloměj11:30 Nejsv. Trojice
úterý 13. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 14. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 15. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice17:00 Červené Pečky
pátek 16. 10.8:00 Nejsv. Trojice16:00 Nebovidy18:00 Nejsv. Trojice
sobota 17. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 18. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí11:00 Nejsv. Trojice
9:00 Sv. Bartoloměj15:00 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 17. října 2020    17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 18. října 2020   8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána), v pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 do 11:20 – platí jen v případě, že je polední mše v 11:30.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně v případě, že je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Katecheze pro dospělé – úterý v 17:00 hod.

Modlitební setkání – čtvrtek v 19:00 hod.

Aktuality

Neděle 11. října  28. neděle v mezidobí.

Čtvrtek 15. října – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Sobota 17. října – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Neděle 18. října 29. neděle v mezidobí – Misijní neděle.

Jaké jsou pravidla pro bohoslužby a další aktivity farnosti v době stavu nouze od 12. října 2020?

Podle výkladu Arcibiskupství pražského se bohoslužby mohou konat s omezením počtu max. 10 osob (nezapočítává se kněz, asistence, kostelník a varhaník). Samozřejmostí je, že nosíme roušky a používáme dezinfekci při příchodu a odchodu z kostela. Svaté přijímání přijímáme na ruku. V kostele nezpíváme a na znak pokoje si nepodáváme ruce (můžeme úklonem naznačit náš pozdrav spolusedícím v kostele)

Náboženství se bude vyučovat v obvyklém režimu s tím, že děti i vyučující budou mít roušky. Nácvik zpěvu se prozatím ruší. Ostatní aktivity jsou možné s omezením počtu max. 10 osob.

Na neděli 18. a 25. října jsme přidali další bohoslužby. Také sobotní odpolední/večerní mše jsou slavené s nedělní platností. Prosíme, abyste se na bohoslužby v neděli 18. a 25. října resp. sobotu 17. a 24. října zapisovali na připravené seznamy v kostelích. Vezměte si sebou také číslo na kontaktní osobu a v případě, že byste se nemohl zúčastnit, zavolejte ji, aby se volné místo nabídlo dalším. Osobám starším nebo s vážnou nemocí doporučujeme, aby mše svaté sledovali on-line v televizi/rozhlasu/na internetu. I přes větší počet bohoslužeb nebude možné, aby byli všichni na nedělní bohoslužbě. Prosíme, abyste to brali v potaz a dali příležitost zapsat se i dalším farníkům.

Sledujte, prosím, aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo na nástěnkách. Situace se může měnit.

Prosíme, aby v každém kostele a při každé společné aktivitě někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.

Biřmování naplánované na neděli 18. října 2020 se odkládá na neurčito a to z důvodů platných omezení vyplývajících z nařízení vlády ČR.

Vyučování náboženství v školním roce 2020-2021

Pondělí v 16:30   1. třída

Středa v 16:30     2. a 3. třída

Čtvrtek v 16:30    4. a 5. třída

Pátek v 19:00       6. třída a starší (spolčo mládeže)

Vyučování náboženství probíhá ve farním komunitním centru na Brandlově ul. a začne v týdnu od 14. září 2020. Přihlašování na stránce farnosti www.farnostkolin.cz

Příprava na první svaté přijímání začne od února 2021. Předpokladem je, že dítě chodí na vyučování náboženství od začátku školního roku.