Ohlášky – 29. neděle v mezidobí – Misijní neděle

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 19. října do 25. října 2020

Sobota 24. října 2020    15:00 Ovčáry, 17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

pondělí 19. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 20. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 21. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 22. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice17:00 Červené Pečky
pátek 23. 10.8:00 Nejsv. Trojice16:00 Nebovidy18:00 Nejsv. Trojice
sobota 24. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 25. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí11:00 Nejsv. Trojice
9:00 Sv. Bartoloměj15:00 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Neděle 18. října 2020   8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána), v pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 do 11:20 – platí jen v případě, že je polední mše v 11:30.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně v případě, že je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Katecheze pro dospělé – úterý v 17:00 hod.

Modlitební setkání – čtvrtek v 19:00 hod.

Aktuality

Neděle 18. října  29. neděle v mezidobí – Misijní neděle. Sbírka na misie se odkládá. Můžete si však za dobrovolný příspěvek koupit Misijní kalendář a přispět tak Papežským misijním dílům v ČR. List ředitele Papežský misijních děl v ČR si můžete přečíst ZDE. Poselství papeže Františka k misijní neděli naleznete ZDE.

Čtvrtek 22. října – památka sv. Jana Pavla II.

Sobota 17. října – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Neděle 25. října 30.  neděle v mezidobí.

Jaké jsou pravidla pro bohoslužby a další aktivity farnosti v době stavu nouze od 14. října 2020?

Bohoslužby mohou konat s omezením počtu max. 6 osob (nezapočítává se kněz, asistence, kostelník a varhaník). Prosíme o zapisování se v kostelích na nedělní bohoslužby.

Věřící, kteří touží po přijetí svatého přijímání a nevešli se do počtu 6 osob, mohou přijít po skončení mše svaté na svaté přijímání.

Samozřejmostí je, že nosíme roušky a používáme dezinfekci při příchodu a odchodu z kostela. Svaté přijímání přijímáme na ruku. V kostele nezpíváme a na znak pokoje si nepodáváme ruce – můžeme úklonem naznačit náš pozdrav spolusedícím v kostele.

Náboženství se bude vyučovat distančně. Sledujte, prosíme, stránky farnosti.

Na neděli 18. a 25. října jsme přidali další bohoslužby. Také sobotní odpolední/večerní mše jsou slavené s nedělní platností. Prosíme, abyste se na bohoslužby na připravené seznamy v kostele. Vezměte si sebou také číslo na kontaktní osobu a v případě, že byste se nemohl zúčastnit, zavolejte ji, aby se volné místo nabídlo dalším. Osobám starším nebo s vážnou nemocí doporučujeme, aby mše svaté sledovali on-line v televizi/rozhlasu/na internetu.

Sledujte, prosím, aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo na nástěnkách. Situace se může měnit.

Prosíme, aby v každém kostele a při každé společné aktivitě někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.

Biřmování naplánované na neděli 18. října 2020 se odkládá na neurčito a to z důvodů platných omezení vyplývajících z nařízení vlády ČR.